Úvod

Přihlásit / Vytvořit účet

Přihlásit se

prihlaska button

vysledky button

statistiky button

 

OLYMPIJSKÝ TRIATLON

olympijske kruhy

20. jubilejní ročník

 Žďárské vrchy

 

v sobotu 17. 6. 2023 od 8:30 hodin v bazénu v Poličce

Prezence: pátek 16. 6. 2023 ve 20:00 hodin v penzionu Pegas ve Vlachovicích

Základní informace poskytují: Václav Šandera - mobil: 602 719 719, Jiří Opršal – mobil: 723 193 917, Martin Zřídkaveselý – mobil: 724 279 239

Po tříleté odmlce nás čeká velká změna, přesouvá se dějiště Olympijského triatlonu do penzionu Pegas ve Vlachovicích, jste zváni na klasický závod jednotlivců a oblíbených štafet

 

Vlastní závod:

Plavání: 1 500 m: v plaveckém stadionu v Poličce s 25m bazénem plaveme 60 délek (start první vlny 8.30 hod)

Jízda na kole: 40 km: Lačnov–Telecí–Pustá Rybná–Krásné–Daňkovice–Sněžné–Krátká-Kadov-Fryšava-Tři Studně rozc.-1 km odbočka ve směru „Žďár nad Sázavou“ - otočka-obec Tři Studně-rybník Sykovec-penzion Pegas Vlachovice

Běh 11 km: 10 km v Rokytenském hájenství a okolí Medlovského rybníka (viz mapka, viz podrobný popis trasy běhu)

Běžecká trasa kontinuálně navazuje na dojezd kola, z areálu penzionu PEGAS proto vybíháme vpravo mírným „sešupem“ po lesní cestě (držme se bíločervené turistické značky), která se stáčí vpravo, míjíme turistický rozcestník „Nad Medlovem 720m“ a po 1 km odbočujeme vlevo na širokou lesní cestu, po necelém dalším 1 km odbočujeme vlevo na silničku, která nás zavede k hotelu Medlov, na hráz Medlovského rybníka a na vršíček po žluté turistické značce až na dohled obce Fryšava. Na vršku cca v 770 m.n.m. provedeme otočku (viz. bod 4, detail běhu) a sbíháme dolů do prostoru okraje Medlovského rybníka abychom následně zdolali cca 1 km tam a 1 km zpátky pláněmi v širším okolí rybníka s následným návratem do areálu penzionu PEGAS již známou stejnou cestou, kterou absolvujeme v opačném gardu.

Kategorie: muži do 40 let, muži nad 40 let, ženy, štafetová družstva

Přihlášky na závod

Závodníci vyplní údaje – příjmení a jméno závodníka + příjmení a jména doprovodu (rod. příslušníci, apod.) a zaplacení startovného spolu s cenou na ubytování, příp.dobrovolného příspěvku (viz. menu „Přihláška“ na webových stránkách – http://nasetriatlony.cz/). V ceně startovného obdrží všichni závodníci jedno unikátní triko jubilejního ročníku. V případě zájmu je možné objednat libovolný počet dalších trik v ceně 330.-Kč/kus. Požadavky na počet a velikosti trik rovněž závodníci označí v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek: s vyplněnými údaji – přijmení a jméno závodníka + příjmení a jména doprovodu (rod. příslušníci, apod.) a zaplacení startovného spolu se zálohou na ubytování, příp.dobrovolného příspěvku (viz. menu „Přihláška“ na webových stránkách – www.nasetriatlony.czje úterý 11. dubna 2023

Startovné, zálohu na ubytování a dobrovolné příspěvky posílejte na č.ú. 164206128/0300
nebo osobně po předchozí telefonické domluvě Václavu Šanderovi – tel. 602 719 719

Důležité shrnutí:

 • startovné 400,-Kč na závodníka
 • + 100,-Kč na každého  člena doprovodu staršího 10 ti let
 • částka na ubytování se při přihlášení hradí celá
 • další triko 330,-Kč/kus
 • jakékoliv dobrovolné finanční příspěvky jsou vítány
 • při neúčasti finance nevracíme

Ubytování: Penzion Pegas ve Vlachovicích. Příjezd v pátek 16.6.2023 do 19.30 hod. (připomínáme: ve 20:00 hod. je prezence, seznámení se s organizací závodu, trasou kola a běhu a další informace organizačního charakteru). Ceny za ubytování a hranice věku ubytovaných jsou pro případ námi pořádaného triatlonu smluvní. Tedy cena za lůžko a noc se snídaní činí 690,-Kč pro osoby starší 10 ti let. Cena za lůžko a noc se snídaní pro osoby mladší 10 ti let je 530.-Kč. Pro dítě mladší 3 let je vše zdarma. Po zkušenostech z minulých let nebudou vybírány zálohy na ubytování, ale přímo celá částka, která v případě nevyužitého ubytování připadne ubytovateli. Sociální zařízení je na všech pokojích. Cena za ubytování bude hrazena hromadně z vybraných finančních prostředků. Závodníci si budou moci umístit kola do uzamykatelného prostoru.

Společenské záležitosti:

Stravování a pití je ve vlastní režii, útrata je na baru zaznamenávána na číslo pokoje, při odjezdu bude zaplacena

 • páteční večeře bude podávána ze 2 jídel od 17.30 do 19.30 hodin (v přihlášce na triatlon vyznačíte zda budete teplou večeři požadovat či nikoliv)
 • sobotní snídaně (v jídelně formou švédského stolu) od 7 do 7.30 hodin, poté odjezd na bazén do Poličky
 • sobotní cíl triatlonu - vzhledem k nutnosti dodržování pitného režimu čekají v cíli na závodníky 2 piva, příp.nealko a káva.
 • sobotní oběd po triatlonu bude podáván ze 3 jídel a polévky od 13 do 15 hodin (u sobotní snídaně si vyznačíte na jaké jídlo budete mít chuť, u ostatních závodníků a jejich doprovodu bude formou dotazu v příslušném předstihu zjištěno totéž)
 • sobotní odpoledne volná zábava, je možno mj.využít saunu pro 4 osoby
 • sobota 18.00 vyhodnocení triatlonu – vyhlášení výsledků, předání diplomů a cen, poté volná zábava.
 • sobota cca 19.00 - po vyhodnocení bude podávána společná večeře (v jídelně formou švédského stolu) - gulášek, bramboráčky, řízečky, zeleninové saláty atd…
 • nedělní snídaně (v jídelně formou švédského stolu) od 8 hodin a po zaplacení odjezd domů

Důležité upozornění: pro lepší orientaci časoměřičů vždy bezprostředně po absolvování dané discipliny zřetelně nahlaste „svému“ časoměřiči, svoje příjmení (při opuštění bazénu, po dojezdu na kole k penzionu a po absolvování běhu.

Na závěr:
Účast na akci je na vlastní nebezpečí, pro cyklistickou část platí povinné použití cyklo přilby!!! Doporučujeme úrazové pojištění na vlastní náklady, neboť ze startovného či jiných zdrojů se pojištění nehradí.

 

 

Plavecká část OT
Trasa kola OT
Trasa běhu OT
v plaveckém stadionu v Poličce s 25m bazénem plaveme 60 délek

Na ulici „Nádražní“ vjíždíme s odbočením vlevo od bazénu, po cca 150m odbočujeme vlevo na ulici Smetanova (viz bod 2 na mapce ), míjíme po levé ruce autobusové nádraží a pokračujeme v přímém směru (nyní již ulicí P. Jilemnického) až na křížení s ulicí Střítežská (cca po dalších 570m), kde nás zastaví vodorovná dopravní značka STOP ( viz bod 3), odbočujeme opět vlevo, pokračujeme rovno a po cca 440m, opatrně po odbočení vlevo vjíždíme na hlavní ulici Starohradská (viz bod 4), po které s mírným klesáním a stáčením se vpravo dorazíme po cca dalších 440 m do místa (viz bod 5 – Tylův dům), kde prudce odbočujeme vpravo na ulici Heydukova, tj. sinici č. 353, která je vlastně výpadovka směrem na Dolní Předměstí, Kamenec u Poličky, Sádek (viz bod 6) a Lačnov, tedy obce, kterými projíždíme bez odbočování ze silnice č. 353 v délce cca 6,4 km stále mírně dolů až do kritického bodu v obci Lačnov (viz bod 7), kde prudce odbočujeme vpravo, opouštíme silnici č. 353 a vydáváme se směrem do obce Telecí po silnici č. 357, nejdříve s mírným cca 3 km stoupáním, které po výjezdu z obce Telecí přechází v příkré cca 1km stoupání s následným cca 200m sjezdem k levé odbočce ze silnice č. 353 (viz bod 8) a prudkým sjezdem do obce Pustá Rybná a dále bez odbočení rovně silnicí až do obce Krásné (viz bod 9), s následným cca 3.6 km stoupáním do Daňkovic a dále se stoupáním k sanatoriu na „Buchťáku“ a dále až do obce Sněžné (viz bod 10), kde s mírným sjezdem pod hřbitovem po levé ruce odbočujeme vlevo na náměstí. Máme již cca 27 km v nohách, nicméně z obce Sněžné poté, co na náměstí míjíme po pravé ruce místní obchod COOP odbočujeme vpravo opět na silnici č. 353 a dle silničních ukazatelů pokračujeme ven z obce - směr Žďár nad Sázavou přes obce Krátká (viz bod 11), Kadov, Fryšava až na okraj obce Tři Studně, kde při mírném sjezdu u autobusové zastávky Tři Studně rozc. (viz bod 12) odbočujeme vpravo – vodítkem je nám stále silnice č. 353 a „ukazatel Žďár nad Sázavou“. Zásadní rozřešení nás čeká po ujetí cca 1 km (viz bod 13, otočka), kde opatrně obracíme kolo do protisměru a vracíme se k nedávno míjenému rozcestí, abychom tentokrát po odbočení vpravo zamířili průjezdem obcí Tři Studně (viz bod 14) k již blížícímu se cíli „disciplíny kolo“, kdy po projetí silničního úseku po hrázi rybníka Sykovec a mírné pravotočivé zatáčce vzhůru musíme s velkou opatrností (provoz vozidel v protisměru) odbočit vlevo na polní cestu vedoucí po 275 m k turistickému rozcestníku „Rokytenská rozc., poslední odbočka vlevo a 225m dojezd k penzionu PEGAS, kde za budovou penzionu je umístěno stanoviště časoměřičů v dřevěném altánu.

 

10 km v Rokytenském hájenství a širším okolí Medlovského rybníka (srov. mapku „trasa běhu“) - Běžecká trasa směrově navazuje na trasu kola z mírného kopce dolů, to znamená, že z prostoru stanoviště časoměřičů umístěného v altánu areálu penzionu PEGAS vybíháme vpravo mírným „sešupem“ po lesní cestě (vodítkem je nám zelená turistická značka a zejména bíločervená turistická značka), která se stáčí vpravo, po cca 320 m míjíme po pravé ruce turistický rozcestník „Nad Medlovem 720m“ a v terénu, evokující spíše závod v orientačním běhu, pokračujeme cca dalších 680m po bíločervené značce až do místa, kde prudce odbočujeme vlevo na širokou lesní cestu, přičemž opouštíme bíločervenou značku (ta vyznačuje v dalším polní cestu do kopce mírně vpravo = pro nás již zakázaná cesta); Pro další stovky metrů se držíme pravidla levé ruky, neboť po dalších cca 400m se široká lesní cesta stáčí doleva a za dalších cca 500m vbíháme na asfaltovou silničku směřující od penzionu „U Martina“ za obcí Rokytno k hotelu Medlov, kam míříme i my odbočením vlevo z široké lesní cesty. Po dalších cca 540 m míjíme po levé ruce turist. rozcestník „Medlov (HOT) 723m a parkoviště hotelu Medlov a návazně i vlastní rozsáhlou budovu hotelu a pokračujeme víceméně přímým směrem po silničce vinoucí se mírně z kopce vpravo a dále rovně po hrázi rybníka Medlov, po pravé ruce míjíme mohutný pahýl stromu sloužící coby turistický rozcestník, zaregistrujeme žlutou turistickou značku, kde šipka nám ukazuje další směr FRYŠAVA 2km. Této tur. značky se však přidržíme jenom co vyběhneme na kopec; pozor v délce cca 870m do kopce máme převýšení cca 42m (z 716 m. n. m. na 760m. n. m.). Až do obce Fryšava tedy neběžíme, ale na vršku kopce následuje otočka a běžíme dolů z kopce až téměř na rovinku, kde naší pozornosti nesmí uniknou po levé ruce turistické značení „Lyžařské trasy mikroregionu Novoměstska“ MEDLOV“ 725m.n.m. s ukazatelem FRYŠAVA (BUS), neboť ten je pro nejbližších cca 1 km naším vodítkem, kterým směrem se po seběhnutí kopce vydat. Odbočujeme proto na polní cestu vpravo dle zmiňované šipky a pokračujeme terénem, částečně po křížové cestě, dílem mezi několika chalupami, až ke státní silnici č. 353 nad okraj obce Tři Studně směrem k Fryšavě. Na státní silnici již nevbíháme, ale otáčíme se a běžíme zpět k Medlovskému rybníku a v prostoru u výše citovaného rozcestníku se vydáváme vpravo na hráz, míjíme po pravé ruce hotel Medlov, parkoviště, turist. rozcestník Medlov (HOT) 723m a po cca 540 m odbočujeme vpravo a pokračujeme po široké lesní cestě až do místa, kde odbočujeme do lesa na bíločervenou turistickou značku, která nás zdárně dovede až do prostoru cíle v areálu penzionu PEGAS. Z uvedeného je zřejmé, že jakmile se po obrátce dostáváme opětovně na hráz rybníka Medlov (v nohách máme již cca 7 km), běžíme do cíle již známou cestou, ale v opačném gardu (cca zbylé 3 km). Upozornění: zatímco na prvním a posledním km dáváme obzvlášť pozor na došlap, neboť terén zde může být zrádný, na silničce v okolí hotelu Medlov dbejme zvýšené opatrnosti z důvodu možného silnějšího provozu osobních automobilů, zvýšeného počtu turistů nevyjímaje.

Nashledanou na Vysočině !

Za realizační team Olympijského triatlonu 
Václav Šandera, Jiří Opršal, Martin Zřídkaveselý

 

Trasa kolo OT 2023

Kolo OT 2023 detail zacatek

Kolo OT 2023

Kolo OT 2023 detail finis

Trasa běh OT 2023

Beh OT 2023

 

Beh OT 2023 detail