Úvod

Přihlásit / Vytvořit účet

Přihlásit se

prihlaska button

vysledky button

statistiky button

 

OLYMPIJSKÝ TRIATLON

olympijske kruhy

19. ročník

 Žďárské vrchy

 

v sobotu 20. 6. 2020 od 8:30 hodin v bazénu v Poličce

Prezence: pátek 19. 6. 2020 ve 20:00 hodin v hotelu Žákova hora v Herálci

Základní informace poskytují: Václav Šandera - mobil: 602 719 719, Jiří Opršal – mobil: 723 193 917, Martin Zřídkaveselý – mobil: 724 279 239

V letošním ročníku na Vás opět čeká PŮLŽELEZŇÁK, se štafetami se samozřejmě počítá

 

Olympijský triatlon

Plavání: 1 500 m: v plaveckém stadionu v Poličce s 25m bazénem plaveme 60 délek (start první vlny 8.30 hod)

Jízda na kole: 40 km: Polička – Lačnov – Telecí – Pustá Rybná – Březiny – České Milovy – Svratka – Krejcar – Herálec

Běh 11 km: není změna – pro připomenutí 2 okruhy na tradiční trati v okolí obce Herálec

Kategorie: muži do 40 let, muži nad 40 let, ženy, štafetová družstva

Půlželezňák

Plavání: 1 900 m: v plaveckém stadionu v Poličce s 25m bazénem plaveme 76 délek (start první vlny 8.30 hod)

Jízda na kole: 90 km: Vše podstatné vyplývá z přiložené mapky a z detailního popisu trasy kola Olympijského triatlonu – od bazénu vyjíždíme shodně jako při Olympijském triatlonu na trase Polička – Kamenec u Poličky – Sádek – Lačnov – Telecí – Pustá Rybná – Březiny – České Milovy – Moravské Křižánky – Křižánky – Svratka – Krejcar – Kameničky – Jeníkov – po silnici č. 343 směr Hlinsko, ale pozor po dlouhém sjezdu z kopce, kousek před Hlinskem (téměř pod kopcem) prudce otáčíme doleva na silnici do obce Hamry (napoví nám turisticky značená cyklotrasa č. 4120) – Vortová – Herálec – Kadov – Krátká – Sněžné – Daňkovice – Krásné – Březiny rozc. Krásné – Březiny – České Milovy – Moravské Křižánky – Křižánky – Svratka – Herálec hotel

Běh 22 km: 4 okruhy na tradiční Olympijské trati v okolí obce Herálec

Uzávěrka přihlášek: s vyplněnými údaji – přijmení a jméno závodníka + příjmení a jména doprovodu (rod. příslušníci, apod.) a zaplacení startovného spolu se zálohou na ubytování, příp.dobrovolného příspěvku (viz. menu „Přihláška“ na webových stránkách – www.nasetriatlony.cz)  je ve čtvrtek 16. dubna 2020

Startovné, zálohu na ubytování a dobrovolné příspěvky posílejte na č.ú. 164206128/0300
nebo osobně po předchozí telefonické domluvě Václavu Šanderovi – tel. 602 719 719

Důležité shrnutí:

  • startovné zůstává 300,-Kč na závodníka
  • + 100,-Kč na každého  člena doprovodu staršího 10 ti let
  • záloha na ubytování je 200,-Kč na lůžko a noc
  • jakékoliv dobrovolné finanční příspěvky jsou vítány
  • při neúčasti finance nevracíme

Ubytování a stravování: hotel Žákova hora v Herálci + individuální ubytování ve jmenované obci vzdálené cca 17 km severně od Žďáru nad Sázavou  a  5 km jz od města Svratky. Příjezd v pátek 19.6.2020 do 19:45 hod. (připomínáme: ve 20:00 hod.  je prezence, seznámení se s organizací závodu, trasou kola a běhu a další informace organizačního charakteru). Ubytování a stravování si hradí vyjma společné sobotní večeřekaždý závodník a jeho doprovod sám, obdobný režim platí pro konzumaci alko a nealko nápojů. Z prostředků startovného a z dobrovolných finančních příspěvků se hradí pitný režim závodníků (zpravidla 2 piva, 1x nealko, 1x káva, případně nealko nápoj v průběhu absolvování běžecké disciplíny).

Důležité upozornění: pro lepší orientaci časoměřičů vždy bezprostředně po absolvování dané discipliny zřetelně nahlaste „svému“ časoměřiči, svoje příjmení (při opuštění bazénu, po dojezdu na kole k hotelu a po absolvování 1. resp. 2. a 3. běžeckého okruhu opět nahlaste svoje příjmení s dovětkem „jdu na druhé resp. na další kolo“).

Na závěr:
Účast na akci je na vlastní nebezpečí, pro cyklistickou část platí povinné použití cyklo přilby!!!
Mezi doporučení přiřazujeme i pojištění na vlastní náklady, neboť ze startovného či jiných zdrojů se pojištění nehradí.

 

 

Plavecká část OT
Trasa kola OT
Trasa běhu OT
Plavecká část Půlželezňáka
Trasa kola Půlželezňáka
Trasa běhu Půlželezňáka
v plaveckém stadionu v Poličce s 25m bazénem plaveme 60 délek

od parkoviště před vstupem do plaveckého stadionu zamíříme vlevo po ul. Nádražní (směr k vlakovému a bus nádraží) a asi po 200 m odbočíme vlevo, přičemž po odbočení máme po pravé ruce vlakové nádraží a po levé ruce jsou jednotlivé zastávky autobusu na autobusovém nádraží (Smetanova ul.). Pokračujeme rovno po hlavní silnici a asi po 500-ti stech metrech nás zastaví dopravní značka STOP. Na této křižovatce odbočíme vlevo, dostáváme se na hlavní tah (Střítežská ul.), který vede do středu města od severu. Nejdříve mírným stoupáním se po dalších cca 500 m dostaneme na další spojnici silnic, ta dosavadní po které jedeme vyústí na silnici Starohradská, na kterou odbočujeme vlevo, pozor dáváme přednost vozidlům na hlavní silnici, (poznámka:vpravo nelze přehlédnout čerpací stanici Benzina) a posléze mírným klesáním po hl. silnici se cca po 400 m objeví proti nám mírně vpravo nepřehlédnutelná budova divadla-Tylův dům. Před Tylovým domem odbočíme z dosud vinoucí se hlavní silnice prudce vpravo na silnici č. 353 směr Sádek (jedná se o Hejdukovu ul.), o čemž nás informuje již dříve svislé dopravní značení. První obec za výjezdem z Poličky je Kamenec u Poličky (cca 3 km od bazénu). Po cca 4,5 km od startu vjíždíme do obce Sádek, pokračujeme stále po hlavní silnici, nikde neodbočujeme, stále jsme na silnici č.353 až do obce Lačnov, kde dáváme pozor na dopravní svislé značení a registrujeme ještě v obci Lačnov prudké odbočení doprava směr Telecí, Borová na silnici č.357. Z obce Lačnov nás čeká po cca 1 km rovince mírné stoupání až do obce Telecí (na cyklocomputeru máme při vjezdu do této obce cca 10 km). Telecí je dlouhá obec se stále progresivnějším stoupáním, kdy při výjezdu bychom měli mít na cyklocomputeru cca 14, 7 km od startu. Stoupání graduje po výjezdu z obce Telecí a cca po 1km nás čeká po mírném sjezdu odbočení vlevo z hlavní silnice č.357, o čemž nás informuje svislé dopravní značení - směr Milovy, Březiny. Odbočením dáme oddych naším nohám, neboť následuje sjezd po úžší nicméně asfaltové silničce do obce Pustá Rybná, kde nikde neodbočujeme, jedem stále po hlavní silnici vinoucí se kolem lesa z obou stran až dojedeme po vyjetí z lesa na rozcestí, kde odbočíme vpravo směr Březiny, Milovy. Na této odbočce by náš cyklocomputer měl ukazovat cca 19,5km od startu. Pokračujeme po této vlnité silničce (cca 5km) až k hlavnímu tahu - frekventované silnici Sněžné - Svratka (cyklocomputer by měl ukazovat kolem 24,5 km od startu). Svislé dopravní značení nám napoví, že máme odbočit vpravo směr Svratka ( silnice č.354). Projíždíme obcí Moravské Křižánky, Křižánky a dále míříme do obce Svratka ( při vjezdu do obce máme už ~29 km na cyklocomputeru). Po dalším cca 1,5 km obcí Svratka dojíždíme k náměstíčku, kde odbočujeme vlevo směr Žďár nad Sázavou a po cca 1km se dostáváme k výjezdu z obce Svratka, kde po levé ruce registrujeme čerpací benzínovou stanici EuroOil a dlouhá „klamavá rovinka“ s mírným stoupáním nás dovede až na rozcestí silnice ve tvaru Y, kde se držíme vpravo po silnici č. 343 směr Hlinsko. Od této křižovatky dojedeme na kraj obce Krejcar vzdálené cca 2 km od daného rozcestí - rozhodné znamení pro nás je dopravní značení s cedulí obec Krejcar, kde otáčíme ostře do protisměru a vracíme se na nedalekou křižovatku ve tvaru Y, kde se opět držíme pravidla pravé ruky a odbočujeme na silnici č. 350 směr Žďár nad Sázavou, kde však dojedeme pouze do první obce - Herálce, kde se k hotelu dostaneme tak, že dáváme v Herálci bedlivý pozor na finální odbočení vlevo z hlavní silnice č. 350, cca 50 m od místa, kde jsme opustili malý most přes řeku Svratku (v těchto místech řeka Svratka připomíná spíše větší potok). V terénu to znamená, že již nepokračujeme dle svislého dopravního značení po hlavní silnici vpravo na Žďár n/Sázavou, ani rovno po vedlejší silnici prudce do kopce ke kostelu směr Kadov, ale odbočujeme na vedlejší silnici vlevo a za dalších cca 180 m odbočujeme opět vlevo a krátce směrem k hotelu.

 

od hotelu vybíháme na silničku ve směru proti dojezdu kola a dále podle turistického značení - současně modrá a zelená po cca 900m opouštíme poslední domky v obci a míříme hlinitokamenitou cestou do lesa, nyní již pouze podle modré turistické značky. Tuto turistickou modrou značku však záhy (cca po 1 km) opouštíme odbočením vpravo po úzké příjemné asfaltové cestě až k hájovně, kde se napojujeme na silnici vedoucí z Kadova do Herálce, kde běžíme javorovou alejí po rozbité asfaltové cestě až ke kostelu se hřbitovem (po levé ruce) a dále sbíháme od kostela až na silničku, kde jsme v cyklistické části odbočovali za mostkem přes řeku Svratku. Dáme se doprava a částí cesty k hotelu kopírujeme závěrečné desítky metrů cyklistické trati. Doběhneme k hotelu, kde nám časoměřiči potvrdí 1. kolo běžecké trati a vydáváme se absolvovat 2. kolo, tj. znovu již jednou proběhnuvší okruh. Jakmile budeme mít za sebou v pořadí druhý okruh, pak jsme u konce svého sportovního snažení a najdeme si čas a prostor pro občerstvení a relaxaci.

ve 25 m bazénu v Poličce plaveme 76 délek

Vše podstatné vyplývá z přiložené mapky a z detailního popisu trasy kola Olympijského triatlonu – od bazénu vyjíždíme shodně jako při Olympijském triatlonu na trase Polička – Kamenec u Poličky – Sádek – Lačnov – Telecí – Pustá Rybná – Březiny – České Milovy – Moravské Křižánky – Křižánky – Svratka – Krejcar – Kameničky – Jeníkov – po silnici č. 343 směr Hlinsko, ale pozor po dlouhém sjezdu z kopce, kousek před Hlinskem (téměř pod kopcem) prudce otáčíme doleva na silnici do obce Hamry (napoví nám turisticky značená cyklotrasa č. 4120) – Vortová – Herálec – Kadov – Krátká – Sněžné – Daňkovice – Krásné – Březiny rozc. Krásné – Březiny – České Milovy – Moravské Křižánky – Křižánky – Svratka – Herálec hotel

od hotelu vybíháme na silničku ve směru proti dojezdu kola a dále podle turistického značení - současně modrá a zelená po cca 900m opouštíme poslední domky v obci a míříme hlinitokamenitou cestou do lesa, nyní již pouze podle modré turistické značky. Tuto turistickou modrou značku však záhy (cca po 1 km) opouštíme odbočením vpravo po úzké příjemné asfaltové cestě až k hájovně, kde se napojujeme na silnici vedoucí z Kadova do Herálce, kde běžíme javorovou alejí po rozbité asfaltové cestě až ke kostelu se hřbitovem (po levé ruce) a dále sbíháme od kostela až na silničku, kde jsme v cyklistické části odbočovali za mostkem přes řeku Svratku. Dáme se doprava a částí cesty k hotelu kopírujeme závěrečné desítky metrů cyklistické trati. Doběhneme k hotelu, kde nám časoměřiči potvrdí 1. kolo běžecké trati a vydáváme se absolvovat 2. 3. a 4.kolo, tj. opakovaně již jednou proběhnuvší okruh. Po každém kole nám musí časoměřiči potvrdit další proběhnuvší okruhy. Jakmile budeme mít za sebou čtyři okruhy, pak jsme u konce svého sportovního snažení a najdeme si čas a prostor pro občerstvení a relaxaci.

 

Nashledanou na Vysočině !

Za realizační team Olympijského triatlonu a Půlželezňáka 
Václav Šandera, Jiří Opršal, Martin Zřídkaveselý

 

Trasa kolo OT 2020

Route 3 388 224 - powered by www.runmap.net

Trasa běh OT 2020 (2 okruhy)

Route 3 388 245 - powered by www.runmap.net

Trasa kolo Půlželezňák 2020

Route 3 585 785 - powered by www.runmap.net

Trasa běh Půlželezňák 2020 (4 okruhy)

Route 3 585 783 - powered by www.runmap.net